rejstrikfirem.cz

logo RejstrikFirem.cz
TOPlist
Rejstřík firem (23) => Instituce a úřady. (30) => Státní organizace a úřady (40) => Státní správa přírodních zdrojů (2)
Státní správa přírodních zdrojů
Zobrazuji záznamy 1 až 10 z celkem 10.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

SÚJB vykonává státní správu a dozor při využívání jaderné energie a ionizujícího záření a v oblasti radiační ochrany
web: http://www.sujb.cze-mail: press@sujb.cztel.: +420 221624111
 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

NATURA 2000, CITES, Jeskyně, Ústřední seznam ochrany přírody, Záchranné programy, Fond pozemků ve zvláště chráněných územích, stanoviska, expertní posudky, inventarizační průzkumy, mapování, plány péče o krajinu, odborná, vědecká a znalecká činnost.
web: http://www.nature.cze-mail: aopkcr@nature.cztel.: +420
 

Lesy České republiky s.p.

Trvale udržitelné hospodaření v lesích ve vlastnictví státu, činnost odborného lesního hospodáře, ochranná služba v lesích, správa drobných vodních toků, myslivost a rybářství, lesnická osvěta a publikační činnost (časopis, knihy), péče o zajištění rekre
web: http://www.lesycr.cz/e-mail: lesycr@lesycr.cztel.: +420
 

Povodí Labe státní podnik

Výkon správy povodí.
web: http://www.pla.cze-mail: labe@pla.cztel.: +420
 

Povodí Moravy s.p.

Výkon správy povodí.
web: http://www.pmo.cze-mail: pospisil@povodi.cztel.: +420
 

Povodí Odry s.p.

Správa povodí.
web: http://www.pod.cze-mail: info@pod.cztel.: +420
 

Povodí Ohře státní podnik

Hlavním předmětem činnosti je správa a ochrana povrchových a podzemních vod a vykonávání činnosti komplexní hydroekologické organizace v povodí Ohře a dalších přítoků Labe od Hřenska po Mělník.
web: http://www.poh.cze-mail: poh@poh.cztel.: +420
 

Povodí Vltavy státní podnik

Péče o vodní toky, jejich údržba, zajišťění provozu vodních děl a zařízení na síti vodních toků, ochrana a správa množství a jakosti povrchových a podzemních vod.
web: http://www.pvl.cze-mail: hanzalkova@pvl.cztel.: +420
 

Státní rostlinolékařská správa

Rostlinolékařská správa a péče. Monitoring chorob a škůdců, diagnostika, fytokaranténa.
web: http://tesnov.srs.cze-mail: sekretariat@srs.cztel.: +420
 

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Inventarizace lesů, oblastní plány rozvoje lesů, informační a datové centrum, certifikace lesů v ČR, podpora státní správy.
web: http://www.uhul.cze-mail: podatelna@uhul.cztel.: +420
 PŘIDAT FIRMU DO:

Stránka vygenerována
za 0.11992 s